DIN MICROSOFT PARTNER

Microsoft Dynamics 365 Business Central

VI REDUSERER TIDEN DET TAR Å IMPLEMENTERE DINE ERP BEHOV

Business Central

effektiviser Prosessene

Arbeid smartere – i harmoni med alle bedriftens forskjellige avdelinger

Har dere områder i bedriften hvor dere savner spesielle funksjoner for å effektivisere prosesser og rutiner?

  • Få alle applikasjoner på en plass i skyen
  • Spar penger på drift og vedlikehold
  • Skaler ressursbruk enkelt etter behov

Dynamics 365

BUSINESS CENTRAL

Dra nytte av innebygd deling, versjonshåndtering og mulighet for å kobles sammen i hensiktsmessige Teams og kanaler som gjenspeiler fasene i en leveranse.

Microsoft Teams brukes aktivt til samhandling og ivaretar kommunikasjonen mellom de ulike aktørene i prosjketet. Dette kan være smågrupper og chat som understøttes i de ulike utviklingsfasene som pågår i bedriften.

I vår løsning brukes Sharepoint for å lagre alle prosjektrelaterte dokumenter som er lett tilgjengelig for hele organisasjonen som er implementert i leveransen.

Del enkelt og trygt filer som
Markedsmateriell
Kalkyler
Tegninger
Kunde- og endringsskjema
Produktsider
… og andre typer oversikt man trenger i forbindelse med kunde- og leverandørorienteringen.

VÅR FILOSOFI

KOMPLEKSE BEDRIFTER

De fleste små og mellomstore bedrifter er komplekse. Enmannsbedrifter er det også, men det foregår mest i hodet på den som jobber der. I større bedrifter er der også masse i hodet på de ansatte, men de må i tillegg hjelpe hverandre i et finmasket mønster som utvikles og forbedres over tid.

Vi i Lewix gjør alt vi kan for å forstå og avdekke hvordan dette fungerer i hver enkelt bedrift. Det er den viktigste forutsetningen for at vi kan finne og tilrettelegge løsninger på bedriftens utfordringer innen IT.

ALT FINNES

IT LØSNINGER

I dag finnes alt som trengs innen IT. Det er bare fantasien, gjennomføringsevne og kraft som setter begrensninger. Men det er også komplekst og forvirrende for mange.

Lewix hjelper deg gjerne med dette samtidig som vi er sikre på at bedriften selv må stå for det tyngste løftet. Vår oppgave blir å forstå hva som trengs, finne hva som trengs og implementere det som trengs. Vi har valgt å støtte oss på Microsoft fordi alt finnes.

Riktige spørsmål

EN GOD START FOR TILLIT

Tidspunktet for når samarbeidet skal starte inntreffer når tillit er på plass. Tillit oppstår etter vår mening når de riktige spørsmålene får gode svar. Derfor ønsker vi så tidlig som mulig å introdusere en dialog bestående av gode spørsmål begge veier. Når tiden er inne vil begge parter starte samarbeidet formelt. Måten vi arbeider på skal skape denne tilliten tidlig. Da blir det suksess.

hvem vi er

Over 25 års erfaring som ERP konsulent

Lewi Dahl Hansen

Senior Business Consultant

 

USIKKER PÅ HVA DU TRENGER?

FÅ EN UTREDNING FOR DINE BEHOV