Funksjonshjulet

9 kategorier hvor de fleste bedrifter kjenner seg igjen

FÅ DEN HJELPEN DU TRENGER

VI ER VEILEDERE SOM LOSER DEG GJENNOM DEN SKYBASERTE VIRKELIGHETEN

Med Funksjonshjulet er målet å gi en oversikt over en typisk bedrifts funksjonsområder. Vi forholder oss til 9 kategorier, hvor de fleste bedrifter vil føle seg familiære.

Innenfor hver kategori finnes en mengde stikkord. En god øvelse, i forkant av en prosess for fornying av IT løsningene, kan være å ta stilling til om stikkordene er relevante for bedriftens virkelighet. Gjennom denne vurderingen vil vi sammen med bedriften kunne gjennomføre en grov vurdering av hvilke områder som bør involveres.

Spørsmål i bedriften

Bildet nedenfor skjuler en hel rekke spørsmål som bedriftens ledere KAN stille seg i vurderingen av nye IT løsninger på området ERP, men også tilgrensende fagområder. Det er viktig å se bedriftens IT løsninger i sammenheng.

Ikke alle spørsmålene er relevante for alle bedrifter, men noen er det. I tillegg finnes selvsagt også mange relevante spørsmål som ikke er nevnt. Forstå spørsmålene som en illustrasjon på vår måte å være ydmyk for bedriftenes kompleksitet. Gode spørsmål og gode svar begge veier fører til suksess.

stikkord for kategoriene i

FUNKSJONSHJULET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt lobortis feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt lobortis feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt lobortis feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt lobortis feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt lobortis feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt lobortis feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt lobortis feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt lobortis feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt lobortis feugiat.